คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   SAC Talk “ศิลปะนามธรรมร่วมสมัย กับความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน”
กิจกรรมปี 2564

13 พ.ค. 2564

SAC Talk “ศิลปะนามธรรมร่วมสมัย กับความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน”

356 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

SAC Talk “ศิลปะนามธรรมร่วมสมัย กับความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน” 

โดย กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย

 

จากนิทรรศการ Intentional Chance by Kitikong Tilokwattanotai 

SAC Gallery ขอเชิญทุกท่านร่วมพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับ

ศิลปะนามธรรมในประเทศไทย  และวิธีการพัฒนาผลงานศิลปะนามธรรม

ซึ่งกิจกรรมการพูดคุยในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ Intentional Chance 

โดย กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ที่ว่าด้วยผลงานที่ผ่านมาและผลงานชุดใหม่

เกี่ยวกับภาษาและวิธีการทำงานศิลปะนามธรรม ในแง่มุมต่างๆ 

ของคนทำงานศิลปะนามธรรม และมุมมองต่างๆ ของศิลปะนามธรรม

ในความเคลื่อนไหวของศิลปะร่วมสมัยไทยในปัจจุบัน

 

ขอเชิญผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมชมได้ผ่านการถ่ายทอดสดและพูดคุยกับศิลปิน

ผ่านทาง Facebook Live SAC Gallery 

ในวันที่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา เวลา 16:00 – 17:30 น.

วันที่สร้าง : 11 พฤษภาคม 2564

0

แบ่งปัน

13 พ.ค. 2564

16:00 - 17:30

เลขที่ 160/3 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (66)2-258-5580

โทรสาร : (66)2-259-8746