คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ
กิจกรรมปี 2564

06 พ.ค. 2564

31 พ.ค. 2564

บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ

1116 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศกาลศิลปวัฒนธรรมออนไลน์

"บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ"

พระวิมาดาเธอฯ สนพระทัยการปลูกต้นไม้

มากเป็นพิเศษ ทรงเล่นต้นไม้ทุกชนิดไม่ว่า

จะเป็นไม้ดอกไม้ใบ หรือผลไม้ ทำให้บริเวณ

ตำหนักที่ประทับในสวนสุนันทาเต็มไปด้วยไม้งดงามละลานตา

 

**อ่านเกร็ดประวัติเพิ่มเติมคลิกที่ภาพด้านล่างได้เลยค่ะ** 

 

**ติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ**

Facebook : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม : http://www.culture.ssru.ac.th/home

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : https://ssru.ac.th/home

วันที่สร้าง : 11 พฤษภาคม 2564

0

แบ่งปัน

06 พ.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2564

09:00 - 16:00

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-160 1216

โทรสาร : 02-160 1054