คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน  : CAAS2021 (Online)
กิจกรรมปี 2564

01 พ.ค. 2564

14 พ.ค. 2564

กิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน : CAAS2021 (Online)

318 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เปิดรับลงทะเบียน Workshop Online ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2564 หรือ CAAS2021 (Online)

สำหรับครูที่กำลังมองหากิจกรรม Workshop หรืออยากหาแนวคิด

เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ในชั้นเรียน

ให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ช่วยพัฒนากระบวนการคิด 

และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

 

กิจกรรม Workshop ที่จะมีให้ท่านร่วมกิจกรรมในรอบนี้ อาทิ

  • WS1 - STEM: Spacecraft Landing System
  • WS2 - การสร้างแบบจำลองและปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะของหลุมอุกกาบาต
  • WS3 - โครงงานดาราศาสตร์อย่างง่ายในชั้นเรียน

 

 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ส่งใบสมัคร ด่วน!! 

วันนี้ – 14 พฤษภาคม 2564 (ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ลงทะเบียนออนไลน์ บน Google Forms ที่  ttps://bit.ly/3gQQ4YU

 

หมายเหตุ

  • ท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม Workshop และส่งกิจกรรมครบถ้วน 

(ตามแต่ละ Workshop กำหนด) จะได้รับเกียรติบัตร จาก NARIT ด้วยนะครับ

  • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน CAAS2021 (รูปแบบที่ 3

ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน (แบบไม่นำเสนอผลงาน) ซึ่งลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้ 

สามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานผ่านทาง facebook Live (ไม่มีเกียรติบัตรมอบให้) 

Facebook live : https://www.facebook.com/CAAS.NARIT

วันที่สร้าง : 05 พฤษภาคม 2564

0

แบ่งปัน

01 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564

260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 121268

โทรสาร : 053 121250