คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ 2021
กิจกรรมปี 2564

01 พ.ค. 2564

31 พ.ค. 2564

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ 2021

301 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อพวช. เชิญชวน ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ 2021

หัวข้อ River and Ocean, Connecting Water to Life

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,200 $ พร้อมถ้วยรางวัล

.

เชิญชวนประกวดภาพถ่าย เพื่อรณรงค์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่า 

สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและท้องทะเล 

รวมถึงรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างยั่งยืน 

ในโครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ 2021

(International Photo Competition 2021)

.

โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทการประกวด ได้แก่ Reportage Photo และ Campaign Photo

ส่งผลงานได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2021 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 025779999 ต่อ 1493 หรือ Pitchapa.N@nsm.or.th (พิชาภา)

วันที่สร้าง : 03 พฤษภาคม 2564

0

แบ่งปัน

01 พ.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 2-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911