คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา
กิจกรรมปี 2564

01 พ.ค. 2564

28 พ.ค. 2564

โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา

441 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

อพวช. ขยายเวลา รับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2564

ในหัวข้อ พืชผักและผลไม้ไทยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

(Thai Vegetables and Fruits for Sustainable Future)

 

ขยายเวลาส่งผลงานเพิ่มเติม ได้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

และประกาศผลรอบคัดเลือกวันที่ 4 มิถุนายน 2564 

รายละเอียดและกติกาการสมัคร คลิก https://bit.ly/2Psr26I

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ 

กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 

โทร 0 2577 9999 ต่อ 1791 มือถือ 09 4268 1661 (ธีระพล)

วันที่สร้าง : 03 พฤษภาคม 2564

1

แบ่งปัน

01 พ.ค. 2564 - 28 พ.ค. 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 2-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911