คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   บรรยายล้านนามหาปกรณัม
กิจกรรมปี 2564

26 เม.ย. 2564

บรรยายล้านนามหาปกรณัม

284 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนฟังบรรยายล้านนามหาปกรณัม

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 15.00 น.

Facebook live: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

 

ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 8

หัวข้อการบรรยาย : รัชกาลมหาราชเมืองแก้วกับความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม

บรรยายโดย ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

 

ประเด็นบรรยาย

1. ภาพลักษณ์ของมหาราชเมืองแก้วในประวัติศาสตร์นิพนธ์ล้านนา

2. สถาบันกษัตริย์ล้านนา

  • สิทธิธรรมในการเสด็จขึ้นครองราชย์
  • บทบาทของพระราชมารดาและกลุ่มข้าราชการ และระบบราชการ
  • ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและประเทศราช

3. การสงคราม: ภาคสองของ “โยนรัฐ-อโยธยามหายุทธ์”

4. การพระศาสนา

5. ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม

  • พุทธศึกษา
  • ด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรม

วันที่สร้าง : 23 เมษายน 2564

0

แบ่งปัน

26 เม.ย. 2564

10:00 - 15:00

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332