คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการออนไลน์ ในตอน ระบบสุริยะ และ หินและแร่
กิจกรรมปี 2564

20 เม.ย. 2564

30 เม.ย. 2564

นิทรรศการออนไลน์ ในตอน ระบบสุริยะ และ หินและแร่

233 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

PSUNHM เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ ในรูปแบบ Interactive Website

ในตอน ระบบสุริยะ และ หินและแร่

 

นิทรรศการที่จัดแสดงเกี่ยวกับระบบสุริยะและหินและแร่จะจัดแสดงบริเวณพื้นที่ชั้นที่ 1 

โดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับต้นกำเนิดของธรรมชาติ ตั้งแต่การก่อเกิดจักรวาล

ไปจนถึงการกำเนิดสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการ โดยมีการจัดเรียงเนื้อหาตามช่วงเวลา

เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจถึงความเป็นมาของโลก ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน

 

  • โซนอวกาศ และดวงดาว

เป็นห้องจัดแสดงทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล และดวงดาว โดยมีนิทรรศการภาพ และเสียง

อธิบายสมมุติฐานต่างๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ได้เสนอขึ้นมา รวมถึงเรื่องราวของโลก ดวงจันทร์

และระบบสุริยะของเราด้วย

คลิก ! รับชม https://nhm.psu.ac.th/2021/03/22/solar-system-2/

 

  • โซนหินและแร่

จัดแสดงตัวอย่างหิน และแร่ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะที่พบในประเทศไทย พร้อมบอกประโยชน์

และที่มาของหินและแร่เหล่านั้น

คลิก ! รับชม https://nhm.psu.ac.th/2021/03/22/rock-and-mineral/

 

สามารถติดตามข่าวสาร สาระ ความรู้ออนไลน์ใหม่ๆ ได้ทาง

 

วันที่สร้าง : 23 เมษายน 2564

0

แบ่งปัน

20 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2564

ตึกไดโนเสาร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 0-7428-8067-8

โทรสาร : 0-7444-6682