คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ "อารยธรรมวิวัฒน์:ลพบุรี-ศรีรามเทพนคร"
กิจกรรมปี 2564

12 เม.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564

นิทรรศการ "อารยธรรมวิวัฒน์:ลพบุรี-ศรีรามเทพนคร"

535 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชม

นิทรรศการพิเศษ เรื่อง "อารยธรรมวิวัฒน์ : ลพบุรี - ศรีรามเทพนคร"

ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ระหว่างวันที่ 12 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์และวันอังคาร)

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2224 13330 224 1402

หรือคลิก Facebook : National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันที่สร้าง : 19 เมษายน 2564

0

แบ่งปัน

12 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

09:00 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493