คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เทศกาลสงกรานต์
กิจกรรมปี 2564

12 เม.ย. 2564

15 เม.ย. 2564

สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เทศกาลสงกรานต์

333 ผู้เข้าชม

2

แบ่งปัน

กรมศิลปากร เปิดให้ประชาชน สรงน้ำพระธาตุ ๒๓ องค์ และ ๙ เทวดานพเคราะห์ 

เนื่องในงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

พร้อมชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เทวดานพเคราะห์ในวิถีชีวิตไทย” 

โดยการนำโบราณวัตถุในคลังมาให้ชมเฉพาะช่วงสงกรานต์

 

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๒ ๒๒๔ ๑๔๐๒ และ ๐๒ ๒๒๔ ๑๓๗๐

วันที่สร้าง : 09 เมษายน 2564

2

แบ่งปัน

12 เม.ย. 2564 - 15 เม.ย. 2564

09:00 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493