คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระวันสงกรานต์
กิจกรรมปี 2564

09 เม.ย. 2564

ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระวันสงกรานต์

102 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร 

และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เนื่องในวันสงกรานต์ 

ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

 

** สำนักฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน 

โดยได้จัดเตรียมน้ำอบไทยเฉพาะบุคคล การเว้นระยะห่าง 

การตรวจวัดอุณหภูมิ การบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 

ตลอดจนขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่สร้าง : 08 เมษายน 2564

0

แบ่งปัน

09 เม.ย. 2564

09:00 - 16:00

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-160 1216

โทรสาร : 02-160 1054