คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เล่าเรื่อง สด๊กก๊อกธม ศิวาลัยสถานแห่งภาคตะวันออก
กิจกรรมปี 2564

02 เม.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564

เล่าเรื่อง สด๊กก๊อกธม ศิวาลัยสถานแห่งภาคตะวันออก

493 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ

เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔

“เล่าเรื่อง สด๊กก๊อกธม ศิวาลัยสถานแห่งภาคตะวันออก”

 

**พิเศษ** นิทรรศการจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากปราสาทสด๊กก๊อกธม

ชิ้นที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน

 

ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร.๐๓๗ ๒๑๑ ๕๘๖

Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี : Prachinburi National Museum

วันที่สร้าง : 02 เมษายน 2564

0

แบ่งปัน

02 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

ถนนปราจีนอนุสรณ์
ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โทรศัพท์ : 037-211 586

โทรสาร :