คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์
กิจกรรมปี 2564

01 เม.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์

331 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

โอกาสสุดท้าย อพวช. ขยายเวลารับสมัคร

การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

ภายใต้หัวข้อ “การเกษตรแบบยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า”

(Sustainable Agriculture for a Better Future)

 

ทั้งรูปแบบละครเวที (รุ่นประถมศึกษา และรุ่นบุคคลทั่วไป)

และรูปแบบภาพยนตร์สั้น (ไม่จำกัดอายุ)

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 (เวลา 17.00 น.)

 

ลุ้นรับเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 ของแต่ละประเภท

จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าประกวด

การแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564

(International Science Drama Competition 2021) รูปแบบออนไลน์

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564

 

รายละเอียดและการสมัคร 

คลิก https://www.nsm.or.th/event/competition/sciencedramacompetition.html

 

สอบถามเพิ่มเติม :

กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

โทร. 02 577 9999 ต่อ 1791 มือถือ 09 8179 0860 (ปาจรีย์)

Email : Pacharee.W@nsm.or.th

วันที่สร้าง : 30 มีนาคม 2564

0

แบ่งปัน

01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911