ย้อนกลับ

ข้าวหลามร้อยปี

ข้าวหลามนั้นถือเป็นขนมที่อยู่คู่กับจังหวัดนครปฐมและชาวนครปฐม มาเป็นเวลาร่วม 100 ปี ถือเป็นตำนานที่มีชื่อเสียงกลายมาเป็นสินค้าที่แพร่หลายและได้รับความนิยม จนถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำจังหวัด ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดนครปฐมมีร้านที่ขายข้าวหลามมากมาย แต่หนึ่งในร้านที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ คือ “ร้านข้าวหลามแม่ลูกจันทร์”  เป็นร้านที่เก่าแก่ได้รับการสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นซึ่งในปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4

ร้านข้าวหลามแม่ลูกจันทร์ยังคงมีกรรมวิธีการทำข้าวหลามแบบโบราณดั้งเดิมสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวนครปฐมได้เป็นอย่างดี การทำข้าวหลามนั้นถือว่าเป็นวิถีชีวิตจนซึมซับเข้าไปในสายเลือดของตระกูลภู่พะเนียดเจ้าของร้านข้าวหลามลูกแม่จันทร์ วิธีการทำข้าวหลามของทางร้านนั้นจะใช้เตาถ่าน ซึ่งก่อนการทำหนึ่งวันจะมีการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็น ล้างกระบอกไม้ไผ่  เตรียมกะทิ และข้าวเหนียว เพื่อเตรียมที่จะนำมาผสมและเผาในเวลาเช้าก่อนที่จะวางขาย จะสังเกตได้ว่าในการเตรียมตัวและลงมือทำข้าวหลามนั้นเปรียบเหมือนกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งของตระกูลภู่พะเนียดซึ่งได้ทำข้าวหลามขายด้วยวิธีโบราณดั้งเดิมมาตั้งแต่อดีตและสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่ 4 ถือเป็นตำนานของอร่อยเมืองนครปฐมที่ควรไปลิ้มลอง

3,001 views

1

แบ่งปัน