คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เปิดให้บริการสำหรับผู้จองล่วงหน้าเท่านั้น
กิจกรรมปี 2564

10 มี.ค. 2564

31 มี.ค. 2564

เปิดให้บริการสำหรับผู้จองล่วงหน้าเท่านั้น

312 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง กลับมาเปิดให้บริการเยี่ยมชม 

ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่จองล่วงหน้าเท่านั้น และงดบริการเยี่ยมชมในรูปแบบ Walk in

 

รายละเอียดรอบการเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

1. เปิดให้บริการเยี่ยมชม 2 รอบ/วัน

เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

2. จำกัด 50 ท่าน/รอบ

3. จองผ่านทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-136-6380 เท่านั้น

 

เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านจึงขอกำหนดข้อให้บริการ ดังนี้

1. ทุกท่านที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง 

ต้องทำการจองผ่านทางโทรศัพท์อย่างน้อย 3 วัน ที่เบอร์ 02-136-6380 เท่านั้น

2. ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

3. ขอความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ บริเวณประตูหน้าทางเข้า

4. อย่าลืมเช็คอินและเช็คเอาท์ผ่าน “แอพพลิเคชั่นไทยชนะ”

วันที่สร้าง : 24 มีนาคม 2564

0

แบ่งปัน

10 มี.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564

เลขที่ 81 ถนนสุขาภิบาล 2
แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-136 6380

โทรสาร : 02-136 6381