คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วัดพระเจ้าตนหลวง

พระเจ้าหลีกเคราะห์แห่งตำบลศรีเตี้ย

          วัดพระเจ้าตนหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลศรีเตี้ย สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 108 และเลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 1010 เข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตรก็จะถึงตัววัด วัดนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณขนาดหน้าตักกว้าง 7.5 เมตร สูงตั้งแต่ฐานถึงเมาลี 9.5 เมตร สร้างขึ้น โดยพระเถระสิริราชวโส เพื่อหลีกเคราะห์กรรม และภัยพิบัติ จึงมีฉายานามว่า “พระเจ้าหลีกเคราะห์” อีกชื่อหนึ่ง

      วัดพระเจ้าตนหลวง เป็นวัดที่สำคัญของตำบลศรีเตี้ย มีประวัติความเป็นมาดังนี้
            วัดพระเจ้าตนหลวง มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 7.5 เมตร สูงตั้งแต่ฐานถึงพระโมลี 9.50 เมตรเมื่อปี พ.ศ. 1909 ปีมะเมีย มีพระเถระจากเมืองเชียงแสนเป็นผู้สร้างขึ้น จนบ้านเมืองเกิดศึกสงคราม บ้านแตกสาแหรกขาด วัดก็ได้รกร้างเป็นกลายเป็นป่า ขาดผู้ปฏิบัติรักษาจนถูกช้างป่าทำลาย พระเจ้าตนหลวงได้พังทลายลง คงเหลือพระพักตร์และพระวรกายบางส่วนกาลเวลาล่วงเลยมาถึง พ.ศ. 2465 ครูบายาสมุทร วัดเหล่ายาวจึงบูรณะซ่อมแซมขึ้น แต่ก็ได้มรณภาพลงเสียก่อนการบูรณะจึงไม่แล้วเสร็จ

 

       พ.ศ. 2567 คณะศรัทธาประชาชนได้อาราธนาท่านครูบาศรีวิชัย มาเป็นประธานบูรณะก่อสร้าง แต่ก็ต้องชะงักไป เมื่อเจ้าคณะอำเภอปางบ่อง (อำเภอป่าซางในปัจจุบัน) ให้ระงับการก่อสร้าง
พ.ศ. 2503 พระครูอินทรัตนคุณ เจ้าอาวาสวัดหล่ายแก้ว มอบให้พระดวงดี พรหมโชโต พร้อมด้วยศรัทธาไปขุกหงายพระพักตร์เพื่อทำการโบกปูนภายในพระเศียรแล้วทำการอันเชิญย้ายจากที่เดิมไปวางไว้ที่ใต้ฐานพระและทำการก่อสร้างวิหารชั่วคราว เพื่อรอเวลาชักขึ้นสู่แทนบูรณะ   พ.ศ. 2506 ตรงกับเดือนสิบเหนือ แรม 11 ค่ำ ก็ได้ทำพิธีบรรจุดวงหฤทัยซึ่งมีพระสงฆ์และประชาชนจำนวนมากมายมาร่วมพิธี

 

ขอบคุณภาพและเนื้อเรื่องจาก

www.sritai.go.th (เทศบาลตำบลศรีเตี้ย)

974 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดลำพูน