คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ร่วมโหวต คลิปวิดีโอ ยืน ๑ กรุงธนบุรี
กิจกรรมปี 2564

22 มี.ค. 2564

31 มี.ค. 2564

ร่วมโหวต คลิปวิดีโอ ยืน ๑ กรุงธนบุรี

86 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญร่วมโหวต คลิปวิดีโอ ยืน ๑ กรุงธนบุรี 

ของผู้เข้าแข่งขัน ทั้ง ๓๐ ท่าน

โดยการ กดไลค์ กดแชร์

เพื่อเป็น Popular Vote ยืน ๑ กรุงธนบุรี

ผ่าน Facebook : สำนักศิลปะฯ มบส

วันที่สร้าง : 23 มีนาคม 2564

0

แบ่งปัน

22 มี.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564

ซอย อิสรภาพ ๑๕ แขวง หิรัญรูจี เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

โทรสาร :