คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Museum inFocus 2021 : TALK TASTE TREAT
กิจกรรมปี 2564

28 มี.ค. 2564

Museum inFocus 2021 : TALK TASTE TREAT

122 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ชวนร่วมวงสนทนาประวัติศาสตร์ ผ่านรสชาและการซ่อมแซมเครื่องถ้วยแบบคินสึงิ

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม

 

  • 13.00-15.30 น. 

จากลาลูแบร์ถึงชานมไข่มุก: ประวัติศาสตร์รสนิยม วัฒนธรรมชาจีนในแผ่นดินสยาม 

พร้อมเรียนรู้รสนิยมวัฒนธรรมชาด้วยการชิมชาซงหลัว ฉาเกา และตานฉง 

ชาที่มีต้นทางการผลิตเหมือนชาที่บันทึกในประวัติศาสตร์ โดย ดร.ดิษฐวัฒน์  แก้วกาญจนดิษฐ์

  • 15.45-18.00 น. 

คินสึงิ ซ่อมด้วยรัก: ศิลปะปรัชญา และหัวใจของการซ่อมสงวน 

พร้อมสาธิตการซ่อมศิลปวัตถุด้วยวิธีคินซึงิ โดย คุณชยานันท์ อนันตวัชกร

 

**ลงทะเบียน ฟรี!!! ที่ http://bit.ly/3ciFjug

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้สามารถรับผู้เข้าร่วมงานได้จำกัด

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมจะได้รับการยืนยันทางอีเมลอีกครั้งหนึ่ง

วันที่สร้าง : 19 มีนาคม 2564

0

แบ่งปัน

28 มี.ค. 2564

13:00 - 18:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775