คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม
กิจกรรมปี 2564

02 มี.ค. 2564

19 มี.ค. 2564

ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม

119 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เสวนาอัพเดทความรู้ กับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ทั้ง online และ onsite เดือนมีนาคม

อังคารที่ 2 มี.ค. 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

เสวนาวิชาการ หัวข้อ Seeing the Invisible: พิพิธภัณฑ์กับ “มรดกไร้รูป” ถึง “การสร้างชาติ”

เสวนาโดย

  • ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์
  • คุณภัทรภร ภู่ทอง
  • คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

 

ศุกร์ที่ 5 มี.ค. 2564 เวลา 10.00-15.00 น. 

บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 5 

หัวข้อ “ความสัมพันธ์และการสงครามกับราชวงศ์หยวน”

บรรยายโดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร

 

พฤหัสบดี 11 มี.ค. 64 เวลา 13.00-16.00 น. 

เสวนาวิชาการ เรื่อง “มานุษยวิทยากฎหมายกับพระราชบัญญัติคุ้มครองและ

ส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์” 

เสวนาโดย

  • ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
  • อ.คมสัน โพธิ์คง
  • คุณอภินันท์ ธรรมเสนา

 

ศุกร์ที่ 19 มี.ค. 2564เวลา 10.00-15.00 น. 

บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 6 

หัวข้อ “ความรุ่งเรืองของโยนรัฐในรัชสมัยพรญามังรายหลวง”

บรรยายโดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร

 

ผู้สนใจสามารถเข้าฟังได้ที่ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

รับจำนวน 30 คน 

และรับชมถ่ายทอดสดทาง facebook fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-880 9429

วันที่สร้าง : 01 มีนาคม 2564

0

แบ่งปัน

02 มี.ค. 2564 - 19 มี.ค. 2564

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332