คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Seeing the Invisible
กิจกรรมปี 2564

02 มี.ค. 2564

Seeing the Invisible

107 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ชวนฟังเสวนา "Seeing the Invisible: พิพิธภัณฑ์กับ “มรดกไร้รูป” ถึง “การสร้างชาติ”

รับจำนวน 30 คน 

ลงทะเบียนได้ที่ https://sac.or.th/main/th/activity/detail/363

 

เสวนาโดย

  • ผศ.ดร.เทียมสูรย์  สิริศรีศักดิ์  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • คุณภัทรภร ภู่ทอง นักวิจัยอิสระ
  • คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ นักวิชาการ 

ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

 

ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.

ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

และรับชมทาง Facebook Fanpage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

 

วันที่สร้าง : 01 มีนาคม 2564

0

แบ่งปัน

02 มี.ค. 2564

14:00 - 16:00

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332