คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   อุทยาน ร.๒ มีนาพาเพลิน
กิจกรรมปี 2564

185 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อุทยาน ร.๒ มีนาพาเพลิน

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

เปิดให้บริการ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันจันทร์

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ อย่างเคร่งครัด

 

กำหนดเวลาเปิด - ปิด ดังนี้

อุทยาน ร.๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

จำหน่ายบัตรเข้าชม เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๓๔-๗๕๑ ๖๖๖ , ๐๓๕-๗๕๑-๓๗๖ 

Facebook : อุทยาน ร.๒

วันที่สร้าง : 01 มีนาคม 2564

0

แบ่งปัน

05 มี.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564

08:30 - 16:30

ถนนอัมพวา
ตำบลอัมพวา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โทรศัพท์ : ๐๓๔-๗๕๑ ๖๖๖ , ๐๓๕-๗๕๑-๓๗๖

โทรสาร : 034-751 376