คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประเพณีไหว้เทวดาประจำปี 2564
กิจกรรมปี 2564

19 ก.พ. 2564

ประเพณีไหว้เทวดาประจำปี 2564

1542 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญร่วมงานประเพณีไหว้เทวดาประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 22:30 น เป็นต้นไป

ณ​ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ถนนกระบี่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

 

ผู้สนใจเข้าร่วมพิธีแจ้งความประสงค์ผ่าน QR Code

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาลนครภูเก็ต โทร. 076 214 306

วันที่สร้าง : 18 กุมภาพันธ์ 2564

0

แบ่งปัน

19 ก.พ. 2564

22:30 - 00:00

เลขที่ 28 ถนนกระบี่
ตำบลตลาดเหนือ
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-211 224

โทรสาร :