คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   เปิดให้บริการเข้าชมนิทรรศการ
กิจกรรมปี 2564

02 ก.พ. 2564

28 ก.พ. 2564

เปิดให้บริการเข้าชมนิทรรศการ

100 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดให้บริการเข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าชม ท่านสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าผ่านระบบจองเข้าชมได้ที่

เว็บไซต์ https://nhm.psu.ac.th/booking หรือ Scan QR code

พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – วันเสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.

 

ทั้งนี้ เนื่องจากยังต้องรักษาระยะห่างทางสังคม ทางพิพิธภัณฑ์ฯ

ได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบ และจำกัดจำนวนผู้เข้าชม 

โดยเปิดให้บริการ วันละ 4 รอบ รอบละไม่เกิน 50 ท่าน

 • รอบที่ 1 เวลา 9.00 - 10.30 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 12.00 น.
 • รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.30 น.
 • รอบที่ 4 เวลา 14.30 – 16.00 น.

 

อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมนิทรรศการ

 • เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร/ ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี เข้าชมฟรี
 • นักเรียน / นักศึกษา / บุคลากร ท่านละ 20 บาท
 • ผู้ใหญ่ / บุคคลทั่วไป ท่านละ 30 บาท
 • กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการวิทยากรบรรยายนิทรรศการ

กรุณาติดต่อและจองเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

กรณีเป็นหมู่คณะ คุณครูจำเป็นต้องคัดกรองนักเรียนเบื้องต้น 

และสามารถแจ้งชื่อนักเรียนมาแนบท้ายหนังสือขอความอนุเคราะห์ในวันที่เข้าชม

 

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 093-648 3062

หรือ FB : Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum

วันที่สร้าง : 08 กุมภาพันธ์ 2564

0

แบ่งปัน

02 ก.พ. 2564 - 28 ก.พ. 2564

ตึกไดโนเสาร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 0-7428-8067-8

โทรสาร : 0-7444-6682