คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Chiang Mai Blooms Photo Contest
กิจกรรมปี 2564

01 ก.พ. 2564

17 ก.พ. 2564

Chiang Mai Blooms Photo Contest

638 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

หอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (ไม่จำกัดอายุและสัญชาติ) 

ประกวดภาพถ่าย บอกเล่าความงดงามของดอกไม้ 

ภายใต้หัวข้อ “Blooming Season | สีสันแห่งฤดูเบิกบาน"  

เพื่อร่วมสร้างความทรงจำที่สวยงาม พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

ผ่านการประกวดภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท‼️

 

  • ส่งผลงานด้วยตัวเองได้ที่

หอภาพถ่ายล้านนา (อาคารสีฟ้าด้านหลังอาคาร พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา) 

ถนนพระปกเกล้า อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 

หมายเลขโทรศัพท์ 052 – 000 393

  • ส่งผ่านอีเมล

แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดแรงบันดาลใจ 

ในการสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบไฟล์ Pdf.

มาที่อีเมล chiangmaihouseofphotography@gmail.com

ภายในวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

 

ตัดสินผลการประกวด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอภาพถ่ายล้านนา

 

ประกาศผลการประกวด

ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วันที่สร้าง : 08 กุมภาพันธ์ 2564

0

แบ่งปัน

01 ก.พ. 2564 - 17 ก.พ. 2564

ถนนพระปกเกล้า
ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 052-000 393

โทรสาร :