คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   วันเด็กวิถีใหม่ เติมความสุขให้เด็กไทยแบบไร้พรมแดน
กิจกรรมปี 2564

05 ม.ค. 2564

10 ม.ค. 2564

วันเด็กวิถีใหม่ เติมความสุขให้เด็กไทยแบบไร้พรมแดน

516 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย  

เชิญชวนลงทะเบียนกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ คน/๒,๐๐๐ ชิ้น

ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ 

 

โดยมีเงื่อนไขการร่วมสนุกดังนี้

๑. เด็กและเยาวชน ไม่จำกัดเพศ มีอายุระหว่างแรกเกิด – ๑๘ ปี โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม

 

  • กลุ่มที่ ๑ อายุระหว่างแรกเกิด – ๕ ปี บริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
  • กลุ่มที่ ๒ อายุระหว่าง ๖ – ๑๒ ปี บริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๘)
  • กลุ่มที่ ๓ อายุระหว่าง ๑๓ – ๑๘ ปี บริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๑)

 

 

๒. ลงทะเบียนได้ที่ https://childrensday2021.rtarf.mi.tโดยผู้ร่วมกิจกรรมฯ สามารถลงทะเบียน

ผ่านระบบออนไลน์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เว้นแต่มีภูมิลำเนาที่พักอาศัยเดียวกัน 

แต่ต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว

 

๓. การตอบปัญหาสามารถตอบได้เพียง ๑ ครั้ง โดยมีปัญหาจำนวน ๒๐ ข้อ คำถามที่ใช้ในการทดสอบ

จะพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับตามเกณฑ์อายุของผู้ลงทะเบียน

 

๔. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ คน/๒,๐๐๐ ชิ้น 

ในวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา เป็นต้น ไปที่เว็บไซต์ https://childrensday2021.rtarf.mi.th

 

๕. การจัดส่งของรางวัล จะดำเนินการจัดส่งตามภูมิลำเนาที่พักอาศัยที่ลงทะเบียน 

ผ่านระบบขนส่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ 

หรือวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นอย่างช้า

วันที่สร้าง : 06 มกราคม 2564

0

แบ่งปัน

05 ม.ค. 2564 - 10 ม.ค. 2564

เลขที่ 9 หมู่ 16 ถนนถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-533 8467, 02-532 1021

โทรสาร : 02-533 8467, 02-532 1021