คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ 12 ปี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมปี 2564

01 ม.ค. 2564

31 ม.ค. 2564

นิทรรศการ 12 ปี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

290 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

ฉันเรียกร้องหอศิลป์ ไม่เอาศูนย์การค้า”

ประโยคที่ยังจำกันได้จากสมัยรณรงค์ให้สร้างหอศิลป์ 

แต่เมื่อสร้างขึ้นแล้ว ทำไมหอศิลป์แห่งนี้กลับมีร้านค้าอยู่หลายชั้น 

ใครได้อะไรและที่มาของ “หอศิลป์ของประชาชน” เป็นอย่างไร?

 

หาคำตอบได้ใน "นิทรรศการ 12 ปี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร" 

ที่จะย้อนรอยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการมีหอศิลป์ร่วมสมัย 

การรณรงค์ของภาคประชาชน ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคประชาสังคม 

ไปจนถึงความหลากหลายของนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบ 12 ปี

 

ระยะเวลาจัดแสดง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

จัดแสดง ณ ห้อง Gallery 3 และทางเชื่อม ชั้น 3 หอศิลป์กรุงเทพฯ

 

วันที่สร้าง : 05 มกราคม 2564

1

แบ่งปัน

01 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564

เลขที่ 939 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-214-6630-8

โทรสาร : 02-214-6639