คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งดให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว
กิจกรรมปี 2563

24 ธ.ค. 2563

31 ม.ค. 2564

งดให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว

698 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

ปิดพื้นที่ห้ามเข้า ตลอด 24 ชั่วโมง

อนุญาตเฉพาะบุคลากรภายในและผู้มาติดต่อราชการ เข้า-ออก เท่านั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องงดให้บริการนักท่องเที่ยวทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563  จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ขออภัยแก่นักท่องเที่ยวมา ณ ที่นี้ด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB : อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่สร้าง : 25 ธันวาคม 2563

0

แบ่งปัน

24 ธ.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564

เลขที่ 181 หมู่ 4
ตำบลคลองวาฬ
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์ : 032-661 098, 032-661 726, 032-661 103

โทรสาร : 032-661 727