คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการหัวโขนชั้นครู
กิจกรรมปี 2563

23 พ.ย. 2563

20 ธ.ค. 2563

นิทรรศการหัวโขนชั้นครู

973 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการหัวโขนชั้นครู

จัดโดยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

ธนาคารกรุงเทพ และ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

 

จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม   2563

 

เป็นนิทรรศการรวบรวมผลงานหัวโขนเก่าแก่และทรงคุณค่าของครูช่างรุ่นต่างๆ 

ที่หาชมได้ยาก กว่า 90 ชิ้นงาน มาจัดแสดง เพื่อเผยแพร่ความรู้

และสร้างเสริมสำนึกรักในการแสดงโขน ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ควรหวงแหน และรักษาไว้ 

 

สอบถามรายละเอียด 

โทร. 0 2613 3203-5 ต่อ 19,22

โทร. 0 281 5360-1

FB : หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery

วันที่สร้าง : 27 พฤศจิกายน 2563

0

แบ่งปัน

23 พ.ย. 2563 - 20 ธ.ค. 2563

เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281 5360-1

โทรสาร : 02-281 5359