คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน
กิจกรรมปี 2563

01 พ.ย. 2563

10 พ.ย. 2563

วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน

682 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมโครงการอบรม

"วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 26"

เรียนระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา(สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่)

 

  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 รับจำนวน 30 ที่นั่ง
  • ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายนี้

http://www2.arc.cmu.ac.th/facmu_news/doc/7628.pdf

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ (ในวันและเวลาราชการ)

- ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา โทร. 053-277 855

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. โทร. 053-942 806

คลิกลิ้งค์ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

วันที่สร้าง : 04 พฤศจิกายน 2563

0

แบ่งปัน

01 พ.ย. 2563 - 10 พ.ย. 2563

เลขที่ 117 ถนนราชดำเนิน
ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-277 855 หรือ 053-942 806

โทรสาร : 053-221 448