คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจสู่สังคม
กิจกรรมปี 2563

01 พ.ย. 2563

29 พ.ย. 2563

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจสู่สังคม

224 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กิจกรรม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์

The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION

 

จัดขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

สามารถเข้าชมฟรี !! ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ณ ห้องการแสดงและกิจกรรม อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

พบกับการแสดงด้านดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ละครชาตรี และดนตรีไทย 

เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ 

รวมทั้งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆ ไปอีกด้วย

วันที่สร้าง : 04 พฤศจิกายน 2563

0

แบ่งปัน

01 พ.ย. 2563 - 29 พ.ย. 2563

100 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-621-0044

โทรสาร : 02-621-0043 หรือ 02-226-5049