คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวดกระทงกาบกล้วยพอเพียง
กิจกรรมปี 2563

54 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวด "กระทงกาบกล้วยพอเพียง"

ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ เรือนอาวุธสร้าง อุทยาน ร.๒ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

คุณสมบัติผู้ประกวด :

  • เยาวชนและประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ทีมละไม่เกิน ๒ คน

  • เปิดรับสมัครถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ หรือจนกว่าจะมีผู้ประกวดครบ ๘ ทีม
  • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ อุทยาน ร.๒ หรือ

โทรสาร ๐๓๔ ๗๕๑ ๓๗๖ หรือ อีเมล rama2park@hotmail.com

 

หลักฐานการสมัคร :

1. ใบสมัคร

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม

(กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษา)

 

*ติดตามรายละเอียดการประกวดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook: อุทยาน ร.๒

**สอบถามเพิ่มเติม ทาง inbox Facebook หรือโทร. ๐๓๔-๗๕๑๖๖๖, ๐๓๔-๗๕๑๓๗๖

วันที่สร้าง : 29 ตุลาคม 2563

0

แบ่งปัน

31 ต.ค. 2563

ถนนอัมพวา
ตำบลอัมพวา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โทรศัพท์ : 034-751 666

โทรสาร : 034-751 376