คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เล่าเรื่องศิลปะ ผ่านเส้นทางเสด็จเยือนชวา
กิจกรรมปี 2563

25 ต.ค. 2563

เล่าเรื่องศิลปะ ผ่านเส้นทางเสด็จเยือนชวา

83 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ชวนคนรักศิลปะและสนใจประวัติศาสตร์ร่วมกิจกรรม

“เล่าเรื่องศิลปะ ผ่านเส้นทางเสด็จเยือนชวาของพระปิยมหาราช”ชวนผู้สนใจเรียนรู้เรื่องราวศิลปะ ผ่านเส้นทางเสด็จเยือนชวาของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้ง ๓ ครั้ง

  • โดย รศ.ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี

อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดำเนินรายการโดย ศาสตรัตน์ มัดดิน ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๑๕ น.

ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

**มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ ๑๕๐ บาท รับจำนวนจำกัด ๔๐ ท่าน !!!**

 

ผู้สนใจร่วมงานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง

โทร. ๐-๒๒๒๕-๙๔๒๐, ๐-๒๒๒๕-๙๔๓๐ ต่อ ๐ หรือ ๒๔๕ 

ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

และข้อความทางเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles

วันที่สร้าง : 21 ตุลาคม 2563

0

แบ่งปัน

25 ต.ค. 2563

14:00 - 16:15

หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (+66) (2) 225 9420 / (+66) (2) 225 9430

โทรสาร : (+66) (2) 225 9431