คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ในหลวงในความทรงจำ
กิจกรรมปี 2563

13 ต.ค. 2563

16 ต.ค. 2563

ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ในหลวงในความทรงจำ

55 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอเชิญทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย 

ผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ในหลวงในความทรงจำ"

In memory of the King

 

  • ภายในนิทรรศการ จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ที่บอกเล่าเรื่องราว 

ชวนให้ประชาชนหวนรำลึกถึงพระองค์ในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ 

พระราชกรณียกิจตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาวไทยทุกคน 

และเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในศิริราช

ภาพเหล่านี้ยังคงอยู่ในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทยและชาวศิริราชตลอดมา 

 

  • การจัดแสดงอุปกรณ์ทรงงานจำลองจากโครงการ “ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ” 

ที่ประชาชนชาวไทยเห็นเป็นภาพจำที่คุ้นเคย ได้แก่ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายภาพ และรถจี๊ป 

พระราชพาหนะทรงงานที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งการน้อมรำลึกถึงพระองค์

เมื่อครั้งเสด็จฯ ไปยังถิ่นธุรกันดาร 

 

  • ขอเชิญร่วมสักการะพระบรมรูป “พระมหาชนกภูมิพล” 

พระบรมรูปครึ่งพระองค์ ทำจากบรอนซ์ ในพระอิริยาบถขณะทรงงานอันงดงาม 

อีกทั้งยังสะท้อนถึงการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะในขณะทรงงาน 

ที่ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่ราษฎร ซึ่งอันเชิญมาเพื่อให้สักการะเป็นครั้งแรกในนิทรรศการครั้งนี้

 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00-16.30 น. 

ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช โทร. 02-419-2601, 02-419-2618-9

วันที่สร้าง : 14 ตุลาคม 2563

0

แบ่งปัน

13 ต.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563

10:00 - 16:30

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-419 2601 / 02-419 2619

โทรสาร :