คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙
กิจกรรมปี 2563

09 ต.ค. 2563

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

825 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม

  • เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ เขตพระราชฐานชั้นนอก 
  • ชมนิรรศการเฉลิมพระเกียรติ
  • เล่าเรื่องความทรงจำในหลวงเสด็จเมืองลพบุรี

ฯลฯ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

วันที่สร้าง : 08 ตุลาคม 2563

0

แบ่งปัน

09 ต.ค. 2563

ถนนสรศักดิ์
ตำบลท่าหิน
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ : 0-3641 1458

โทรสาร : 0-3641 4372