คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Museum inFocus 2020 Special
กิจกรรมปี 2563

24 ก.ย. 2563

Museum inFocus 2020 Special

125 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

Museum inFocus 2020 Special !!!!

ขอเชิญผู้สนใจร่วมการบรรยายวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ 

ในประเด็นมรดกวัฒนธรรมและความคิดความอ่านในการทำงานคิวเรชั่น

วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม

 

  • 12:30 ลงทะเบียน
  • 13:00 Muse Talk: พิพิธภัณฑ์กับการรักษามรดกวัฒนธรรม: เรียนรู้จากนานาประเทศ

คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์

ประธานกรรมการสถาบันบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

  • 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง
  • 15:20 Round Table: ภัณฑารักษ์ อ่านอะไร?

คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ภัณฑารักษ์ และผู้อำนวยการหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน

คุณกิตติมา จารีประสิทธิ์ ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

 

**ลงทะเบียน ฟรี!!! ที่ https://bit.ly/33aC43F

วันที่สร้าง : 21 กันยายน 2563

0

แบ่งปัน

24 ก.ย. 2563

12:30 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775