คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   จิบน้ำชายามเย็น ตามรอยสาส์นสมเด็จ ณ วังหน้า
กิจกรรมปี 2563

16 ก.ย. 2563

18 ก.ย. 2563

จิบน้ำชายามเย็น ตามรอยสาส์นสมเด็จ ณ วังหน้า

539 ผู้เข้าชม

2

แบ่งปัน

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมศิลปากร 

จัดงานจิบน้ำชายามเย็น ตามรอย สาสน์สมเด็จ ณ วังหน้า Night @MUSEUM

วันที่ 16 - 18 กันยายน 2563 เวลา 16.30 - 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

จำหน่ายบัตรเข้าชมชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท

ขอเชิญชวนแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5-7

**ติดต่อสอบถาม และสำรองการเข้าชม ที่ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โทร. 02 - 164 2511

วันที่สร้าง : 10 กันยายน 2563

2

แบ่งปัน

16 ก.ย. 2563 - 18 ก.ย. 2563

16:30 - 20:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493