คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   Museum inFocus Talk & Walk
กิจกรรมปี 2563

20 ส.ค. 2563

Museum inFocus Talk & Walk

177 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ในวาระครบรอบ 100 ปี พระบรมราชโองการจัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ 

(ตึกกระทรวงพาณิชย์ ท่าเตียน ปัจจุบันคือ มิวเซียมสยาม)

มิวเซียมสยาม ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน Museum inFocus Talk & Walk เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมร่วมรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและขยายองค์ความรู้ ด้านมรดกสถาปัตยกรรมอันเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญของประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในสยาม


วันที่ 20 สิงหาคม 2563

13.00 น. : ลงทะเบียน

13.30 น. : 100 ปี อาคารมิวเซียมสยาม พัฒนาการสถาปัตยกรรมในแผ่นดินพระมงกุฎเกล้าฯ
ดร.พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.45 น. : ตึกเก่ามิวเซียมสยามและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่ร่วมสมัยกับตามัญโญ่
คุณวทัญญู เทพหัตถี ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรม

16.30 น. :

 • กลุ่มที่ 1 Walk with Conservation Architect
  เดินชมอาคารอนุรักษ์ ตึกกระทรวงพาณิชย์เดิม (25 ท่าน/ลงทะเบียนล่วงหน้า)
  โดย คุณวทัญญู เทพหัตถี และ ดร.พีรศรี โพวาทอง
 • กลุ่มที่ 2 Walk Rally @Museum Siam
  โดย พยัญชนะ ชลศรานนท์ นักจัดการความรู้ และเจ้าหน้าที่มิวเซียมสยาม
  (20 ท่าน/ลงทะเบียนล่วงหน้า กลุ่มที่หาคำตอบได้ถูกต้องและทำเวลาได้ดีที่สุดรับของที่ระลึกจากมิวเซียมสยาม)

สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 1 ตึกมิวเซียมสยาม ท่าเตียน
ฟรี ลงทะเบียน ที่ https://bit.ly/2XlYPzq

วันที่สร้าง : 19 สิงหาคม 2563

0

แบ่งปัน

20 ส.ค. 2563

13:00 - 16:30

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775