คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
กิจกรรมปี 2563

08 ส.ค. 2563

เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

217 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายความรู้ด้านประวัติศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๕ 

เรื่อง “เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากกรุงศรีอยุธยาสู่จันทบูร" 

บรรยายโดยนายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา 

 

วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐น. 

ณ อาคารจัดแสดง ๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 

**สำรองที่นั่งฟรี ได้ที่ ๐๓๕-๒๔๑๕๘๗ ต่อ ๑๔ 

หรือ ลงชื่อได้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ประชาสัมพันธ์

ในเฟสบุค พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

วันที่สร้าง : 03 สิงหาคม 2563

0

แบ่งปัน

08 ส.ค. 2563

13:00 - 15:00

ถนนโรจนะ
ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-241 587 / 035-244 570

โทรสาร : 035-241 587