คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์
กิจกรรมปี 2563

08 ส.ค. 2563

09 ส.ค. 2563

ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์

248 ผู้เข้าชม

2

แบ่งปัน

กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการ "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์"

      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่านทัศนานิทรรศการศิลปวัฒนธรรม "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์" เรื่องราววิถีชีวิตคุณข้าหลวงสวนสุนันทาในอดีต พบกับการสาธิตอาหารชาววัง งานฝีมือประดิษฐ์ ตลอดจนสดับรับฟังดนตรีไทย  และเลือกซื้อสินค้าชาววัง ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 27)
....................................................................

ชมนิทรรศการ

     นำชมนิทรรศการ  "ข้าหลวงสวนสุนันทา   บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์"   เรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ การถวายอยู่งานเจ้านายฝ่ายในของคุณข้าหลวง   และการจำลองเหตุการณ์กำเนิดน้ำพริกลงเรือ  ตำรับเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5 แบ่งเป็น 4 รอบนำชม คือ รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. รอบที่ 2  เวลา 13.00 น. รอบที่ 3 เวลา 14.00 น. และ รอบที่ 4 เวลา 15.00 น. ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2563   สามารถลงทะเบียนได้บริเวณโถงต้อนรับก่อนเวลารอบนำชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
....................................................................

สาธิตงานศิลป์

      การสาธิตงานดอกไม้ประดิษฐ์   ตามแบบฉบับข้าหลวงสวนสุนันทา   และการปรุงเครื่องคาวหวาน   อย่างสำนักพระวิมาดาเธอฯ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทั้งอาหารปากและอาหารตา
...................................................................

ดนตรีในวัง **มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว**

      รับฟังการบรรเลงดนตรีไทย   อย่างสำนักพระวิมาดาเธอฯ   ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 - 17.00 น.  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม  โดยแจ้งชื่อ - นามสกุล  และเบอร์โทรศัพท์  ผ่านทาง inbox   ใน Facebook   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   (จำนวนจำกัด)    โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
...................................................................

ขอความร่วมมือผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ คัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

1. ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องอินฟาเรดก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์
2. หากตรวจพบอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ขอความร่วมมืองดเข้าชมพิพิธภัณฑ์
3. สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บริเวณจุดคัดกรองก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์
4. ลงทะเบียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านจุดสแกน QR Code
5. ขอความร่วมมือทุกท่านยืนอยู่ในบริเวณจุดสัญลักษณ์สำหรับชมส่วนจัดแสดง เพื่อรักษาระยะห่าง   ทางสังคม (Social Distancing)

วันที่สร้าง : 24 กรกฎาคม 2563

2

แบ่งปัน

08 ส.ค. 2563 - 09 ส.ค. 2563

09:00 - 16:00

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-160 1216

โทรสาร : 02-160 1054