กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์
กิจกรรมปี 2563

08 ส.ค. 2563

09 ส.ค. 2563

ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์

123 ผู้เข้าชม

2

แบ่งปัน

กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการ "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์"

      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่านทัศนานิทรรศการศิลปวัฒนธรรม "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์" เรื่องราววิถีชีวิตคุณข้าหลวงสวนสุนันทาในอดีต พบกับการสาธิตอาหารชาววัง งานฝีมือประดิษฐ์ ตลอดจนสดับรับฟังดนตรีไทย  และเลือกซื้อสินค้าชาววัง ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 27)
....................................................................

ชมนิทรรศการ

     นำชมนิทรรศการ  "ข้าหลวงสวนสุนันทา   บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์"   เรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ การถวายอยู่งานเจ้านายฝ่ายในของคุณข้าหลวง   และการจำลองเหตุการณ์กำเนิดน้ำพริกลงเรือ  ตำรับเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5 แบ่งเป็น 4 รอบนำชม คือ รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. รอบที่ 2  เวลา 13.00 น. รอบที่ 3 เวลา 14.00 น. และ รอบที่ 4 เวลา 15.00 น. ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2563   สามารถลงทะเบียนได้บริเวณโถงต้อนรับก่อนเวลารอบนำชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
....................................................................

สาธิตงานศิลป์

      การสาธิตงานดอกไม้ประดิษฐ์   ตามแบบฉบับข้าหลวงสวนสุนันทา   และการปรุงเครื่องคาวหวาน   อย่างสำนักพระวิมาดาเธอฯ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทั้งอาหารปากและอาหารตา
...................................................................

ดนตรีในวัง **มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว**

      รับฟังการบรรเลงดนตรีไทย   อย่างสำนักพระวิมาดาเธอฯ   ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 - 17.00 น.  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม  โดยแจ้งชื่อ - นามสกุล  และเบอร์โทรศัพท์  ผ่านทาง inbox   ใน Facebook   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   (จำนวนจำกัด)    โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
...................................................................

ขอความร่วมมือผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ คัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

1. ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องอินฟาเรดก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์
2. หากตรวจพบอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ขอความร่วมมืองดเข้าชมพิพิธภัณฑ์
3. สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บริเวณจุดคัดกรองก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์
4. ลงทะเบียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านจุดสแกน QR Code
5. ขอความร่วมมือทุกท่านยืนอยู่ในบริเวณจุดสัญลักษณ์สำหรับชมส่วนจัดแสดง เพื่อรักษาระยะห่าง   ทางสังคม (Social Distancing)

วันที่สร้าง : 24 กรกฎาคม 2563

2

แบ่งปัน

08 ส.ค. 2563 - 09 ส.ค. 2563

09:00 - 16:00

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-160 1216

โทรสาร : 02-160 1054