กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เปิดให้เข้าชมปกติ
กิจกรรมปี 2563

01 มิ.ย. 2563

31 ธ.ค. 2563

เปิดให้เข้าชมปกติ

58 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยและหอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์

เปิดให้เข้าชมตามปกติ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


**แต่ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด - 19

ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่าง และ Scan QR ไทยชนะ ก่อนเข้าชม**

 

สอบถามข้อมูลได้ที่เพจ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย (Thai Red Cross Museum)

วันที่สร้าง : 30 มิถุนายน 2563

0

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

09:00 - 16:00

สภากาชาดไทย ถ.พระราม 4
แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2250-1849 , 0-2252-4329 ต่อ 119

โทรสาร : 0-2250-1848