กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สุโขทัยคดี ในมิติประวติศาสตร์
กิจกรรมปี 2563

09 ก.ค. 2563

สุโขทัยคดี ในมิติประวติศาสตร์

52 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

โครงการอบรมวิชาการและบรรยายพิเศษเรื่อง

“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ตอนที่ 10

หัวข้อ 'พัฒนาการด้านอักษรศาสตร์ วรรณกรรม และภูมิปัญญา'

  • ภูมิหลังของพัฒนาการด้านอักษรศาสตร์และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย
  • การอพยพเข้าสู่เขตศูนย์รวมอารยธรรมโบราณในใจกลางภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • พ่อขุนรามคำแหงกับการประดิษฐ์อักษรไทสุโขทัย
  • ลักษณะเด่นของภาษาไทสุโขทัยและวากยลีลา
  • วรรณกรรมไทสมัยสุโขทัย

 

*** ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผ่าน Facebook page: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - SAC

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบรรยายได้ที่

คุณนพพล โทร.0-2880-9429 ต่อ 3503

วันที่สร้าง : 29 มิถุนายน 2563

0

แบ่งปัน

09 ก.ค. 2563

13:00 - 16:00

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332