กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โครงการ "Start! Art Curator"
กิจกรรมปี 2563

01 พ.ค. 2563

31 ก.ค. 2563

โครงการ "Start! Art Curator"

187 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

.Subhashok the Arts Centre เปิดโครงการ "Start! Art Curator" รับพิจารณานิทรรศการศิลปะร่วมสมัยสำหรับภัณฑารักษ์หน้าใหม่ มอบโอกาสให้กับผู้ริเริ่มสร้างสรรค์นิทรรศการ ร่วมงานกับทีมงานของเราในปี พ.. 2564 เพื่อเป็นก้าวแรกสู่วงการศิลปะ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

.

1. ผู้เสนอโครงการต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี

2. ผู้เสนอโครงการ สามารถสมัครได้ทั้งในฐานะบุคคล หรือกลุ่มบุคคล

3. ผู้เสนอโครงการไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือมีเอกสารสัญญาผูกพันธ์กับพื้นที่ทางศิลปะอื่นๆ

4. ผู้เสนอโครงการจะต้องเสนอแผนนิทรรศการ รายชื่อศิลปิน แนวความคิด และแผนการจัดสรรงบประมาณสำหรับสร้างสรรค์นิทรรศการอย่างครบถ้วน

5. โครงการนิทรรศการที่นำเสนอนั้นจะต้องมีความเป็นไปได้ และอยู่ในขอบเขตที่ทีมงานสามารถจัดการให้เกิดขึ้นได้จริง

6. โครงการนิทรรศการที่นำเสนอต้องไม่มีเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยง หรือขัดกับศีลธรรมและจริยธรรม

.

ผู้เสนอโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการพิจารณางบประมาณเพื่อสร้างสรรค์นิทรรศการในปี พ.. 2564 ผู้สนใจสามารถส่งโครงการนิทรรศการเพื่อพิจารณาได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.. 2563 ที่ chol@sac.gallery

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 063 664 2924 ชล เจนประภาพันธ์

วันที่สร้าง : 13 กรกฎาคม 2563

0

แบ่งปัน

01 พ.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563

เลขที่ 160/3 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (66)2-662-0299

โทรสาร : (66)2-259-8746