คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โครงการ "Start! Art Curator"
กิจกรรมปี 2563

01 พ.ค. 2563

31 ก.ค. 2563

โครงการ "Start! Art Curator"

255 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

.Subhashok the Arts Centre เปิดโครงการ "Start! Art Curator" รับพิจารณานิทรรศการศิลปะร่วมสมัยสำหรับภัณฑารักษ์หน้าใหม่ มอบโอกาสให้กับผู้ริเริ่มสร้างสรรค์นิทรรศการ ร่วมงานกับทีมงานของเราในปี พ.. 2564 เพื่อเป็นก้าวแรกสู่วงการศิลปะ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

.

1. ผู้เสนอโครงการต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี

2. ผู้เสนอโครงการ สามารถสมัครได้ทั้งในฐานะบุคคล หรือกลุ่มบุคคล

3. ผู้เสนอโครงการไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือมีเอกสารสัญญาผูกพันธ์กับพื้นที่ทางศิลปะอื่นๆ

4. ผู้เสนอโครงการจะต้องเสนอแผนนิทรรศการ รายชื่อศิลปิน แนวความคิด และแผนการจัดสรรงบประมาณสำหรับสร้างสรรค์นิทรรศการอย่างครบถ้วน

5. โครงการนิทรรศการที่นำเสนอนั้นจะต้องมีความเป็นไปได้ และอยู่ในขอบเขตที่ทีมงานสามารถจัดการให้เกิดขึ้นได้จริง

6. โครงการนิทรรศการที่นำเสนอต้องไม่มีเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยง หรือขัดกับศีลธรรมและจริยธรรม

.

ผู้เสนอโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการพิจารณางบประมาณเพื่อสร้างสรรค์นิทรรศการในปี พ.. 2564 ผู้สนใจสามารถส่งโครงการนิทรรศการเพื่อพิจารณาได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.. 2563 ที่ chol@sac.gallery

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 063 664 2924 ชล เจนประภาพันธ์

วันที่สร้าง : 13 กรกฎาคม 2563

0

แบ่งปัน

01 พ.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563

เลขที่ 160/3 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (66)2-258-5580

โทรสาร : (66)2-259-8746