กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พร้อมเปิดให้บริการ 1 ก.ค 63
กิจกรรมปี 2563

01 ก.ค. 2563

31 ธ.ค. 2563

พร้อมเปิดให้บริการ 1 ก.ค 63

90 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ 

พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 

 

** ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้เข้าชมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ

เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)**

วันที่สร้าง : 29 มิถุนายน 2563

0

แบ่งปัน

01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

ถนนพระปกเกล้า
ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 0-5321-7793, 0-5321-9833

โทรสาร : 0-5321-9833