กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ Traveling treasures
กิจกรรมปี 2563

27 มิ.ย. 2563

09 ส.ค. 2563

นิทรรศการ Traveling treasures

354 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

Traveling treasuresนิทรรศการเดี่ยว โดย
ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ- ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 9 ส.ค. 2563 ณ S.A.C. ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ 
- พิธีเปิด วันที่ 27 มิถุนายน 2563, 13:00-19:00 น. 
________ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ คือศิลปินนักออกแบบที่ขยายนิยามของการถักทอไปสู่การผสานวัสดุหลายๆ ชนิดเข้าด้วยกัน บนพื้นฐานของการพยายามหาความสอดคล้องต่อความสนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กับการออกแบบ และการสร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งในนิทรรศการ Traveling treasures เราจะได้เห็นมโนทัศน์ของการ 'เปลี่ยน' สิ่งของที่เคยเห็นกันอย่างคุ้นชินในพิธีกรรมสู่บทบาทหน้าที่ใหม่อย่างท้าทาย จากการเป็นศิลปินในพำนักที่ Bamboo Curtain Studio (BCS) ณ ไต้หวัน เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ทำให้ปฏิพัทธิ์ครุ่นคิดถึงวัฒนธรรมการสื่อสารกับพื้นที่ทางความเชื่อในพิธีกรรม หากไฟเคยทำหน้าที่สื่อสารให้ทรัพย์สมบัติจำลองได้นำไปสู่ผู้รับ นิทรรศการ Traveling treasures ครั้งนี้ จึงได้รับการสะสมความคิด เทคนิค วิธี ที่ต้องการจะเป็นนิทรรศการเชิงสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารกับผู้ล่วงลับ เยียวยาความรู้สึก ความทรงจำ จิตวิญญาณของเราผ่านรูปแบบของงานศิลปะการหยอกล้อความเป็นมงคลของวัตถุ โชคชะตา หรือการเป็นทรัพย์สินมีค่า ปฏิพัทธิ์ได้ใช้เวลาครุ่นคิดถึงการวิพากษ์วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เกี่ยวกับพื้นที่ภายในความเชื่ออันแข็งแรงที่ดูราวกับปรับเปลี่ยนได้ยากยิ่งนี้ สิ่งของหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นกระดาษเงิน กระดาษทอง สมบัติจำลองต่างๆ ที่เราต่างใช้ในพิธีกรรมเพื่อสื่อสารกับชีวิตหลังความตาย การเผาไหม้อาจจะไม่ใช่วิธีเดียวในการสื่อสาร เพราะสิ่งเหล่านี้กำลังสวนทางกับโลกปัจจุบัน เมื่อความห่วงใยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่องสภาพอากาศ และฝุ่นควันรอบตัวเราเริ่มมีความสำคัญกับชีวิตมากขึ้นทุกขณะ นิทรรศการนี้ผู้ชมจะได้เห็นความพยายามที่ศิลปินจะนำเสนอวัสดุทดแทนชนิดต่าง ๆ หรือกระทั่งการนำซากวัสดุกลับมาสร้างสรรค์ใหม่ บนทางแยกระหว่างความคงทนของวัสดุและภาวะอันเปราะบางของจิตวิญญาณ ระหว่างการเผาไหม้กับความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม

วันที่สร้าง : 13 กรกฎาคม 2563

1

แบ่งปัน

27 มิ.ย. 2563 - 09 ส.ค. 2563

10:00 - 18:00

เลขที่ 160/3 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (66)2-662-0299

โทรสาร : (66)2-259-8746