กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พร้อมเปิดให้บริการ
กิจกรรมปี 2563

02 มิ.ย. 2563

31 ธ.ค. 2563

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พร้อมเปิดให้บริการ

233 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เปิดให้บริการเข้าชม

  • พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา
  • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm

โดยคุมเข้มมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสอดรับกับพฤติกรรม 

ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคแบบ New Normal

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

วันที่สร้าง : 01 มิถุนายน 2563

1

แบ่งปัน

02 มิ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-529 2212-13 / 087-359 7171

โทรสาร : 02-529 2214