กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   อพวช. เปิดให้บริการแล้ว
กิจกรรมปี 2563

01 มิ.ย. 2563

30 มิ.ย. 2563

อพวช. เปิดให้บริการแล้ว

357 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อพวช. เปิดให้บริการอีกครั้ง

โดยจะเปิดเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ ‼️พิเศษเข้าชมฟรี! ตลอดเดือนมิถุนายน 2563 

ตั้งแต่เวลา 9.30 - 17.00 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าชมล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-577 9999 ต่อ 2122, 2123

วันที่สร้าง : 29 พฤษภาคม 2563

0

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577 9999 ต่อ 2122 - 2123

โทรสาร : 02-577 9911