กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ชนชายขอบและเจ้าท้องถิ่นชาวไตในเอกสารจีนโบราณ
กิจกรรมปี 2563

27 พ.ค. 2563

ชนชายขอบและเจ้าท้องถิ่นชาวไตในเอกสารจีนโบราณ

103 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น.
.
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์
เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 35
เรื่อง "ชนชายขอบและเจ้าท้องถิ่นชาวไตในเอกสารจีนโบราณ"
.

วิทยากร

ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ นักเขียน

ดร.ตรงใจ หุตางกูร

ธานินทร ลิมปิศิริ

รับชมออนไลน์ทาง facebook: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - SAC

 

วันที่สร้าง : 27 พฤษภาคม 2563

0

แบ่งปัน

27 พ.ค. 2563

13:30 - 15:00

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332