คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ชนชายขอบและเจ้าท้องถิ่นชาวไตในเอกสารจีนโบราณ
กิจกรรมปี 2563

27 พ.ค. 2563

ชนชายขอบและเจ้าท้องถิ่นชาวไตในเอกสารจีนโบราณ

141 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น.
.
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์
เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 35
เรื่อง "ชนชายขอบและเจ้าท้องถิ่นชาวไตในเอกสารจีนโบราณ"
.

วิทยากร

ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ นักเขียน

ดร.ตรงใจ หุตางกูร

ธานินทร ลิมปิศิริ

รับชมออนไลน์ทาง facebook: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - SAC

 

วันที่สร้าง : 27 พฤษภาคม 2563

0

แบ่งปัน

27 พ.ค. 2563

13:30 - 15:00

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332