กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Science Delivery By NSM
กิจกรรมปี 2563

01 พ.ค. 2563

31 พ.ค. 2563

Science Delivery By NSM

136 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)

ขอเชิญชมรายการสุดสร้างสรรค์กับเรื่องวิทยาศาสตร์ส่งถึงบ้าน

Science Delivery By NSM 

ออนไลน์ทุกวันอังคาร - อาทิตย์ ผ่านทาง FB : NSM Thailand 

วันที่สร้าง : 21 พฤษภาคม 2563

0

แบ่งปัน

01 พ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2563

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577 9999 ต่อ 2122 - 2123

โทรสาร : 02-577 9911