ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตามปกติ

เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตามปกติ

89 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

ประกาศ

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ #เปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

วันและเวลาเปิดให้บริการ
• วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
• วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดตามที่ราชการกำหนด เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

ปิดให้บริการ
• วันจันทร์ วันหยุดเทศกาลปีใหม่ และวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๑๘ หรือ ๐ ๒๒๘๑ ๐๓๔๕-๕๑ ต่อ ๑๒๒๒ - ๑๒๒๔

วันที่สร้าง : 21 พฤษภาคม 2563

1

แบ่งปัน