คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนา "พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19
กิจกรรมปี 2563

18 พ.ค. 2563

เสวนา "พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

250 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

ร่วมกับ สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย 

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 

.

กำหนดจัดเสวนาเรื่อง "พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19”

เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

การดำเนินงานหรือกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

โดยกำหนดจัดการเสาวนาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook NSM Thailand

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

.

  • สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาดังกล่าวฯ สามารถลงทะเบียนเข้าฟังได้ที่

https://forms.gle/QsmfGpt2FhAgkWuK9 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

.

  • โปรดลงทะเบียนเข้าฟังภายในวันศุกร์ที่ 15  พ.ค. 63 

ผู้ลงทะเบียนเข้าฟัง 50 ท่านแรก รับของที่ระลึกจาก อพวช. และหน่วยงานร่วมจัด 

.

  • หากประสงค์ให้ อพวช. ส่งหนังสือเชิญเข้าฟังการเสวนาฯ ถึงท่านหรือหน่วยงาน

โปรดติดต่อที่ คุณฐิติยา อีเมล thitiya.c@nsm.or.th 

หรือโทร 02-577-9999 ต่อ 1474

วันที่สร้าง : 14 พฤษภาคม 2563

0

แบ่งปัน

18 พ.ค. 2563

10:00 - 12:00

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911