คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   #อยู่บ้าน...รื้อภาพบางลำพูรุ่นปู่ยามาแชร์กัน
กิจกรรมปี 2563

12 พ.ค. 2563

18 พ.ค. 2563

#อยู่บ้าน...รื้อภาพบางลำพูรุ่นปู่ยามาแชร์กัน

145 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

#อยู่บ้าน...รื้อภาพบางลำพูรุ่นปู่ย่ามาแชร์กัน

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม

 • ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

 

ช่องทางร่วมกิจกรรม

 

กติกาการร่วมกิจกรรม

 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องส่งภาพถ่ายที่อยู่ในย่านบางลำพูตามขอบเขตพื้นที่ที่กำหนด

(ทิศเหนือจรดถนนวิสุทธิกษัตริย์ ทิศตะวันออกจรดถนนราชดำเนินนอก 

ทิศใต้จรดถนนราชดำเนินกลาง และถนนเจ้าฟ้า และทิศตะวันตกจรดแม่น้ำเจ้าพระยา) 

หรือ ภาพถ่ายที่อยู่นอกขอบเขตพื้นที่ที่กำหนด แต่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับย่านบางลำพู

 • ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน ขนาด รูปแบบ และปีที่ถ่ายภาพ 

แต่ภาพที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจะต้องส่งไม่เกินเวลา 23.59 น. ของวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องระบุที่มาของภาพให้ชัดเจน นอกจากนี้ สามารถบอกเล่าเรื่องราวของภาพ 

ปีที่ถ่ายภาพ และชื่อสถานที่หรือบุคคลในภาพ(ถ้าทราบ)

 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบหากภาพถ่ายนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องยินยอมให้พิพิธบางลำพูนำภาพถ่ายเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์

ทุกประเภทโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ (แต่จะมีการอ้างอิงชื่อผู้ส่งภาพทุกครั้ง)

 


ของรางวัล

 • มอบกล่องดินสอตราสัญลักษณ์พิพิธบางลำพู ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม 50 คนแรก
 • มอบของที่ระลึกพรีเมี่ยม ด้วยการสุ่มรายชื่อผู้ที่ร่วมกิจกรรมถูกต้อง 

ครบถ้วนตามกติกา จำนวน 10 รางวัล

 


ระยะเวลาร่วมกิจกรรมกิจกรรม

 • เปิดให้ประชาชนร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ - 18 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศผลผู้ได้รับของรางวัล 20 พฤษภาคม 2563

วันที่สร้าง : 12 พฤษภาคม 2563

0

แบ่งปัน

12 พ.ค. 2563 - 18 พ.ค. 2563

ถนนพระสุเมรุ
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281 0345-51 ต่อ 1223 , 1224

โทรสาร : 02-281 0355